فارسی

ویرایش
 

ریشه لغت

ویرایش
  • فارسی

آوایش

ویرایش
  • /زرد/آلو/

  اسم مرکب

ویرایش

زردآلو

  1. (گیاهی): میوه خوردنی تقریباً گِرد یا بیضی شکل برنگ زرد یا نارنجی با هسته سخت که مغز آن نیز معمولا شیرین و خوراکی است.
    آش آلوچه و آش زردآلو ... را بجوشانند و چکیده کنند.‌ «باورچی»

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
  • فرهنگ بزرگ‌ سخن