فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /زِنده/

  صفتویرایش

زنده

  1. دارای زندگی، جاندار. روشن دل.
  2. ژنده؛ بزرگ، عظیم
  3. زنده‌دل، دلشاد، خوش مشرب.

ریشه شناسی۲ویرایش

  اسمویرایش

زَندِ

  1. آتش زنه.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  • فرهنگ بزرگ سخن