(~.)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسم مصدرویرایش

  1. زنده بودن، زیست، حیات.
  2. مدت عمر.
  3. وضع مالی.
  4. مال و منال.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. زندگی
  2. وضعیتی که موجودات زنده را از اشیاء بیجان و مرده متمایز می کند . زمانی میان تولد و مرگ که با رشد همراه است.

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

vita

انگلیسی
vita