فارسی

ویرایش

ریشه لغت

ویرایش
 • فارسی

آوایش

ویرایش
 • /سادِ/

ساده

 1. آسان، راحت. عادی، معمولی. صاف، هموار. بی‌چین و گره.
 2. بدون نقش و نگار مانند پارچه ساده و یکرنگ. کنایه از آدم بی‌حال و غش، پاک، خال.
 3. (مجاز): زودبار، خوش‌باور. ساد‌لوح، ابلهه، نادان.
 4. بسیط، بدون ترکیب؛ پسری که هنوز ریش درنیاورده؛ بدون زینت و زیور؛ لغزان، لغزنده؛ تراشیده، سترده.
 1. جیزی که از یک جزء تشکیل‌شده‌باشد.

  صفت مفعولی

ویرایش
 1. ساییده شده.
 1. ایستاده، مخففِ ستاده.

زبان دیگر

ویرایش

ریشه لغت

ویرایش
 • عربی
 1. جمع سائد (ساید)؛ سادات.
 2. فرزندان رسول اکرم و ائمه اطهار، مهتران.

––––

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
 • فرهنگ لغت معین
 • فرهنگ بزرگ سخن