فارسی ویرایش

ریشه لغت ویرایش

 • فارسی

آوایش ویرایش

 • /سادِ/

  صفت ویرایش

ساده

 1. آسان، راحت. عادی، معمولی. صاف، هموار. بی‌چین و گره.
 2. بدون نقش و نگار مانند پارچه ساده و یکرنگ. کنایه از آدم بی‌حال و غش، پاک، خال.
 3. (مجاز): زودبار، خوش‌باور. ساد‌لوح، ابلهه، نادان.
 4. بسیط، بدون ترکیب؛ پسری که هنوز ریش درنیاورده؛ بدون زینت و زیور؛ لغزان، لغزنده؛ تراشیده، سترده.

  صفت ویرایش

 1. جیزی که از یک جزء تشکیل‌شده‌باشد.

  صفت مفعولی ویرایش

 1. ساییده شده.
  قید ویرایش
 1. ایستاده، مخففِ ستاده.

زبان دیگر ویرایش

ریشه لغت ویرایش

 • عربی

  اسم ویرایش

 1. جمع سائد (ساید)؛ سادات.
 2. فرزندان رسول اکرم و ائمه اطهار، مهتران.

––––

برگردان‌ها ویرایش

منابع ویرایش

 • فرهنگ لغت معین
 • فرهنگ بزرگ سخن