(~.)

طبریویرایش

اسمویرایش

  1. جاروب، جارور.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

فارسیویرایش

(زِ)

اسم مرکبویرایش

  1. ساختار، ساختمان.
  2. عامل (ریاضی)
  1. واحد نحوی زبان (زبان - شناسی)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
sextette