فارسیویرایش

(زْ)

صفت فاعلیویرایش

  1. سازش کننده.
  2. مواف

قیدویرایش

  1. همآهنگ.
  2. گوارا.
  3. سزاوار.
  4. قانع، خرسند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
towardly