فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ سلام دارد

سلام خوبی

آوایشویرایش

 • /سَل/آم/

  اسمویرایش

سلام

 1. (احوال‌پرسی): واژه‌ای که در آغاز دیدار یا گفت‌وگو با کسی بر زبان آورده می‌شود. تحیت‎ و درود‎، حبیب‎.
 2. ذکری که نمازگزار در آخرین رکعت نماز می‌گوید و با این ذکر، نماز تمام می‌شود.
 3. (فقه): سه جمله‎‌ای که با سلام آغاز می‌شود و از ارکان نماز‎ است و نمازگزار‎ در آخرین رکعت‎ نماز بیان می‌کند.یکی از نام های خداوند است
 4. (قدیمی): پاکیرهایی‎ از عیب‎ و آفت
 5. (نظامی): احترام‎ مرد نظامی‎ به حالت خبردار‎ و بالا بردن دست راست و قرار دادن نوک انگشت وسط رو به شقیقه، به شکلی که کف دست راست رو به جلو است.
  سَلام از دو کلمه سَل- آم تشکیل شده که سَل فعلا بجز سَلم هم ریشه‌ای در زبان‌فارسی ندارد. آم نشانه جنس مؤنث به زبان معیار باستان بود.

زبان دیگرویرایش

 • آذری

آوایشویرایش

 • /سال/آم/

سالام

 1. برخی لهجه‌های آذری و ترکی به جای سلام عبارت سالام را صرف می‌کنند که در واقع مفهوم دقیق کلمه همین است.
  سالام گویندگان در واقع گروندگان کیش و عقایدی بودند که مقاربت با جنس مخالف را تبلغ می‌کردند و ضد هم‌جنس‌گرایی در جامعه شناخته‌می‌شود.

متضادویرایش

واژه‌های مشتق‌شدهویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

 • فرهنگ بزرگ سخن