ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ سلام دارد

فارسی

ویرایش

ریشه شناسی

ویرایش
 • عربی

آوایش

ویرایش
 • /سَل/آم/
 1. (احوال‌پرسی): واژه‌ای که در آغاز دیدار یا گفت‌وگو با کسی بر زبان آورده می‌شود. تحیت‎ و درود‎، حبیب‎.
 2. ذکری که نمازگزار در آخرین رکعت نماز می‌گوید و با این ذکر، نماز تمام می‌شود.
 3. (فقه): سه جمله‎‌ای که با سلام آغاز می‌شود و از ارکان نماز‎ است و نمازگزار‎ در آخرین رکعت‎ نماز بیان می‌کند.یکی از نام های خداوند است
 4. (قدیمی): پاکیرهایی‎ از عیب‎ و آفت
 5. (نظامی): احترام‎ مرد نظامی‎ به حالت خبردار‎ و بالا بردن دست راست و قرار دادن نوک انگشت وسط رو به شقیقه، به شکلی که کف دست راست رو به جلو است.

زبان دیگر

ویرایش
 • آذری

آوایش

ویرایش
 • /سال/آم/

سالام

 1. برخی لهجه‌های آذری و ترکی به جای سلام عبارت سالام را صرف می‌کنند که در واقع مفهوم دقیق کلمه همین است.
  سالام گویندگان در واقع گروندگان کیش و عقایدی بودند که مقاربت با جنس مخالف را تبلغ می‌کردند و ضد هم‌جنس‌گرایی در جامعه شناخته‌می‌شود.

متضاد

ویرایش

واژه‌های مشتق‌شده

ویرایش

––––

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
 • فرهنگ بزرگ سخن