فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

آوایشویرایش

 • سَلْم

اسم خاصویرایش

سلم

 1. ~ نام فرزند بزرگ فریدون در شاهنامه است او در قتل ایرج مشارکت داشت اما دست خود را به خون ایرج آلوده نکرد.
  به سلم و به تور آمد این آگهی ..... که شد روشن آن تخت شاهنشهی
 2. ~ را ممکن است منبع اصطلاحاتی چون سلمان، سلیمان مسلمان و سلیم توصیف نمود. با این اوصاف سلم را نباید یک فرد تاریخی تصور نمود منظور از سلم، یک راه و آیین بوده و امتی به آن گرویده بودند مستقل از آیین فریدون که مهرگان نامیده می‌شد.

مترادف‌هاویرایش

 • سلیم

واژه‌های مشتق‌شدهویرایش

 • سلمان

(س)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 • آشتی.

(سَ لَ)

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

 • گردن نهادن، تحت اختیار درآمدن.
 • پرداختن بهای جنس بیش از تحویل گرفتن آن.

(سُ لَّ)

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

 1. نردبان، پلکان

جمعویرایش

 1. سلالم، سلالیم
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ سلم دارد

منابعویرایش