(سَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. گلی است بابرگ‌های دراز و باریک و گل‌های خوشبو به رنگ‌های مختلف.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین


اسمویرایش

  1. نامی دخترانه

صفتویرایش

(عامیانه)

  1. خاله زنک
  2. فردی که رفتارهایی مانند غیبت و... دارد.به طوری که در شعر زیر داریم:
  1. ز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد

اینجا مراد از سوسن همان «خاله زنک» می‌باشد و صد زبان داشتن اشاره به عمل غیبت کردن دارد

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
gladiola