فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. هفتمین نُت موسیقی.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسیویرایش

سه برابر ده (۳۰)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(سَ یا س)

اسمویرایش

  1. سنگ.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
thirty