عربیویرایش

(اِ

فارسیویرایش

  1. نادر، کمیاب.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

ریشه‌شناسیویرایش

  1. از فارسی میانه šād از فارسی باستان Šiyāta

صفتویرایش

  1. خوش، خشنود.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

  • انگلیسی:glad*

happy

ایتالیایی

صفتویرایش

allegro

انگلیسی
merry