فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /شُما/

  ضمیرویرایش

شما

  1. خطاب دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع.

زبان دیگرویرایش

  • فرانسوی

  اسمویرایش

  1. تصویری کلی از چیزی بدون جزییات آن.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین