فارسی ویرایش

(شَ یا شُ)

اسم ویرایش

  1. گنبد، قبه.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین