(ش تَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر متعدیویرایش

  1. چاک دادن، پاره کردن.
  2. شکستن.

مصدر لازمویرایش

  1. پاره شدن، شق شدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

scucire

فعلویرایش

spaccare

انگلیسی
split