باز کردن منو اصلی

صدامیزی

فارسیویرایش

حوزه: [سینما و تلویزیون]

  1. مرحله‏ای در پس‏تولید که در آن صداهای مختلف فیلم با ترازهای گوناگون در هم آمیخته و در یک باند ضبط شود
  • این معادل صورت ادغام‏شده ""صداآمیزی"" است..

منابعویرایش

«صدامیزی» هم‌ارزِ «mixing»؛ منبع: گروه واژه‌گزینی، دفتر اول، فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان، تهران: انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی