فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • عربی

آوایشویرایش

  • /عَدَن/

  نام‌جاویرایش

عدن

  1. (قدیم): کشور عدن واقع در منتهی‌الیه جنوبی جزیرة‌العرب یا عربستان سعودی.

ریشه شناسی۲ویرایش

عَدْن

  مصدر لازمویرایش

  1. همیشه بودن در جایی.
  صفتویرایش
  1. بهشت جاوید.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش