(عَ رَ)

فارسیویرایش

اسمویرایش

  1. تازی، از نژاد عرب. ؛به ~ُ عجمی بند نبودن کنایه از: هیچ پشت و پناهی نداشتن. ؛ از بیخ ~ بودن کنایه از: الف - مطلقاً انکار کردن. ب - هیچ ندانستن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

صفتویرایش

  1. عرب

آوایشویرایش

[arab]

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

صفتویرایش

arabo

انگلیسی
saracen