فارسی

ویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاری

ویرایش
  • [انگلیسی]]

ریشه لغت

ویرایش
  • عربی

آوایش

ویرایش
  • /عَرَبی/

عربی

  1. منسوب به عرب، از نژاد عرب، مربوط به قوم عرب، عرب نژاد.
    اصطلاح عربی ممکن است پیش از اسلام هم وجود داشته و به دو قسمت عر - بی قابل تجزیه است و در زبان معیار باستان ظاهراً به معنی تک همسر یا تک شوهر بوده است.

مترادف ها

ویرایش
  1. زبان عربی

––––

برگردان‌ها

ویرایش

منابع

ویرایش
  • فرهنگ بزرگ سخن