غنچه‌های گل رز محمدی

فارسیویرایش

ریشه لغتویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • /غُنچِه/

  اسمویرایش

غنچه

  1. گل ناشکفته.
  2. حباب آب.
  3. گنبد.
  4. گلوله کرده، غنده.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین