فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [قِ]

حرفویرایش

ق

  1. بیست و چهارمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد ۱۰۰ در حساب ابجد.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین