فارسیویرایش

  1. خواننده، خوانندة قرآن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی