فارسیویرایش

گونه‌های دیگر نوشتاریویرایش

ریشه‌ لغتویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • /مایِه/

  اسمویرایش

مایه

  1. اصل، اساس.
    مایه و مایع ممکن است به زبان معیار باستان هیچ تفاوت مفهومی نداشته‌اند و حرف «ه» نیز نسبت دهنده به صفت است. لذا اصل کلمه مای است، که تعابیر ضد و نقیض مانند امرد یا جغل کسی مانند جنگجویان در میدان جنگ بوده‌است.
  2. سرمایه، مال، ثروت.
  3. واکسن.
  4. باعث.

––––

برگردان‌هاویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین