فارسی ویرایش

صفت ویرایش

اسم ویرایش

  1. مهمان.
  2. اسباب مهمانی.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

وسیله‌ای دارای چهار پایه که بر روی آن لوازم تحریر می‌گذارند و چیز می‌نویسند یا ظرف غذا چینند و جز آن. ؛ ~گرد الف - جلسة مذاکره‌ای که در آن هر یک از شرکت کنندگان اجازه دارد در بحث شرکت کند و نظر خود را بیان دارد. ب - (کن.)

  1. مقام، مسند.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین
  1. بول، شاش.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسم ویرایش

  1. میز

آوایش ویرایش

نویسه گردانی ویرایش

برگردان‌ها ویرایش

واژه‌های وابسته ویرایش

میزبان، میزگرد

ایتالیایی

اسم ویرایش

tavolo

انگلیسی
table