(ص)

عربی ویرایش

(اِ

صفت ویرایش

  1. از ریشه فعل نصر

معنی ویرایش

  1. یاور،یاریگر

فارسی ویرایش

  1. یاری گر، یاری کننده.

جمع ویرایش

  1. نصار. انصار.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین