(ص)

عربیویرایش

(اِ

صفتویرایش

  1. از ریشه فعل نصر

معنیویرایش

  1. یاور،یاریگر

فارسیویرایش

  1. یاری گر، یاری کننده.

جمعویرایش

  1. نصار. انصار.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین