(نَ یا نُ)

اسمویرایش

  1. قسمت خارجی ساختمان.

(اِ

فارسیویرایش

در ترکیب به معنی «نماینده» (که می‌نمایاند)

  1. می‌آید: «رونما»، «قبله نما»، «بدن نما».
  2. صورت ظاه

ریشهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

نما (جمع نما‌ها)

  1. عددی که در یک مجموعه بیش از بقیهٔ اعضاء تکرار شده باشد.

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

aspetto

اسمویرایش

profilo

انگلیسی
visage