(هَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

عدد اصلی بین هفت و نه (۸)

  1. ~ کسی گرو نه بودن کنایه از: درآمد کم و هزینة زیاد داشتن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  • عدد بزرگتر از هفت کمتر از نه.

فعلویرایش

  1. گذشته سوم شخص مفرد از مصدر هشتن به معني گذاشت.

برگردان‌هاویرایش

تلفظویرایش

انگلیسی
octosyllabic