هندواروپایی

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ هندواروپایی دارد

آوایشویرایش

  • [هند/وَ/اروپایی]

اسم مرکبویرایش

هند و اروپایی

  1. یعنی حاصل ترکیب زبان هندی و اروپایی که دانشمندان زبان‌شناس زبان فارسی را به همین عنوان می‌شناسند.
    گاهی نیز تحت عنوان هند و آلمانی معرفی شده است، بر اساس فرضیه‌ئی، متکلمان زبان مزبور منشاء هندی داشتند و تا اروپا سرایت کردند، اما فرضیه فوق قابل اعتماد نیست.


––––