(~. شُ دَ)

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

مصدر لازمویرایش

  1. رسیدن.

(عا.)

  1. ماهر شدن، اُستاد شدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

entrare