فارسی ویرایش

(گُ تَ)

مصدر متعدی ویرایش

  1. نگاه کنید واگذاردن.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌ها ویرایش

انگلیسی
set up