سلام چقدر مادوپار میخوای

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

اسمویرایش

  1. جواب.

قیدویرایش

  1. سؤال۲.
  2. اط۱اعت.
  3. پذیرفتگی.
  4. کیفر، مکافات.
  5. عوض، پاداش.
  6. تعبیر خواب، گزارش رویا.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. پاسخ

آوایشویرایش

[pasox]

ریشه‌شناسیویرایش

برگردان‌هاویرایش

واژه های وابستهویرایش

انگلیسی
responsions