فارسیویرایش

(پَ رُ تِ یا تَ)

(اِمف.)

  1. قبول کرده، مقبول.
  2. آن چه بر عهده گرفته باشند.

(عا.)

  1. مستجاب.
  2. صورت (فلسفه)

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
avowed