(پَ زِ)

(اِم

صفتویرایش

  1. به کاری دست زدن، آهنگ کاری کردن.
  2. انجام دادن مجموعه‌ای از عملیات مختلف روی اطلاعات و داده‌ها در کامپیو

فارسیویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
processing