پرده بکارت

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • [بِکارَت]

  اسم مرکبویرایش

پرده بکارت

  1. (جانوری): غشایی که تمام یا قسمتی از سوراخ مهبل دختران را می‌پوشاند.
  2. رحم دختران پیش از داشتن سکس با پرده نازکی بسته است که آن را پرده بکارت گویند که پس از نزدیکی یا سکس پاره خواهد شد و در اثر پارگی این پرده خونی از مهبل زن خارج خواهد شد.
  3. و پرده بکارت انواع مختلفی را داراست که در یکی از انواع ان پس از نزدیکی این پرده نیز پاره نمی شود.
  4. در فرهنگ های مختلف تعابیر مختلفی از پرده بکارت نیز دارند

منابعویرایش