فارسی ویرایش

ریشه شناسی ویرایش

  • فارسی

آوایش ویرایش

  • [بِکارَت]

  اسم مرکب ویرایش

پرده بکارت

  1. (جانوری): غشایی که تمام یا قسمتی از سوراخ مهبل دختران را می‌پوشاند.
  2. رحم دختران پیش از داشتن سکس با پرده نازکی بسته است که آن را پرده بکارت گویند که پس از نزدیکی یا سکس پاره خواهد شد و در اثر پارگی این پرده خونی از مهبل زن خارج خواهد شد.
  3. و پرده بکارت انواع مختلفی را داراست که در یکی از انواع ان پس از نزدیکی این پرده نیز پاره نمی شود.
  4. در فرهنگ های مختلف تعابیر مختلفی از پرده بکارت نیز دارند

منابع ویرایش