فارسیویرایش

(پَ وَ دِ)

صفت فاعلیویرایش

  1. پرورش دهنده.
  2. پ ادشاه.
  3. یکی از نام‌های خداوند.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
god