فارسیویرایش

(پَ وَ د ِ)

صفت مفعولیویرایش

  1. نک پرورده.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین