فارسی ویرایش

ریشه شناسی ویرایش

  • فارسی

آوایش ویرایش

  • [ژاپنی]

  اسم ویرایش

ژاپنی

  1. وابسته به ژاپن، شهروند ژاپن.

––––

برگردان‌ها ویرایش