فارسیویرایش

آوایشویرایش

  1. پُ

صفتویرایش

وابسته به ژاپن

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
nipponese