فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • فارسی

آوایشویرایش

  • [ژاپنی]

  اسمویرایش

ژاپنی

  1. وابسته به ژاپن، شهروند ژاپن.

––––

برگردان‌هاویرایش