متعلق به تمدن کاسی

فارسیویرایش

ریشه شناسیویرایش

  • نیاهندوایرانی

آوایشویرایش

  • [کا/سی]

اسمویرایش

کاسی

  1. به اکدی کاشی، نام کهن‌ترین قبایل ایرانی مکتوب پس از کوتیان.
    منابع مکتوب بیشتر مدارکی درباره کاسیان یا کاسیت به دست می دهند، کاسی‌ها در آغاز هزاره دوم پیش از میلاد مهمترین قبایل زاگروس نشین بودند.

منابعویرایش

––––

برگردان‌هاویرایش