فارسیویرایش

صفتویرایش

  1. فردی است دیوانه و مجنون و سفیه. کسی که کارهای سبک و مسخره انجام می‌دهد، به‌طوری که مورد تمسخر دیگران واقع می‌شود.