гурба / گربه

آوا

  • (پرونده)
  • (پرونده)

اسم

  1. جانوری است از تیرهٔ گربه‌سانان
    اگر داری تو عقل و دانش و هوش // بیا بشنو حدیث گربه و موش
    عبید زاکانی,   منظومه موش و گربه,
  2. حیوانی است پستان دار و گوشت خوار از تیرهٔ گربه سانان، دارای جثه‌ای نسبتاً کوچک، سرِ گرد، سبیل‌های حساس، گوش‌های راست و متحرک و پنجه‌ها و دندان هایی تیز این حیوان به بی صفتی و نمک نشناسی معروف است