فارسیویرایش

(گُ)

اسم مرکبویرایش

  1. عرقی که از یک قسم گل مشهور به گل محمدی یا گل سرخ گرفته می‌شود و معطر

استعارهویرایش

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
rose water