فارسی ویرایش

(گُ جِ)

اسم ویرایش

  1. پرنده‌ای است کوچک از راسته سبک بالان که خانوادة خاصی را به نام خانوادة گنجشکان به وجود می‌آورد، عصفور.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین