فارسیویرایش

(گُ)

اسمویرایش

  1. خایه.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(گَ)

  1. بوی بد، عفونت.
  2. کثافت، آلودگی. ؛ ~ ِ چیزی بالا آمدن (درآمدن)
(عا.)

فساد آن آشکار شدن. ؛ ~چیزی را بالا آوردن: (عا.)

  1. کاری را بسیار بد انجام دادن، رسوا شدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

(~.)

اسمویرایش

(قالی بافی)

  1. کله، گره.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

انگلیسی
stink