فارسیویرایش

(گَ دُ)

اسمویرایش

  1. گیاهی است یک ساله، علفی با ریشة افشان و ساقة میان تهی که از آرد آن برای پختن نان استفاده می‌شود.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

اسمویرایش

  1. گندم

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

اسمویرایش

frumento

اسمویرایش

grano

انگلیسی
wheat