فارسیویرایش

(گَ. زَ دَ)

مصدر لازمویرایش

  1. سخن گفتن، حرف زدن.

منابعویرایش

  • فرهنگ لغت معین

برگردان‌هاویرایش

ایتالیایی

فعلویرایش

chiacchierare