فارسی ویرایش

اسم ویرایش

  1. حیوانی است درنده شبیه پلنگ اما کوچکتر از آن که در قدیم آن را برای شکار تربیت می‌کردند.

منابع ویرایش

  • فرهنگ لغت معین