بین المللیویرایش

نمادویرایش

  1. (نجوم، طالع بینی) اورانوس
  2. (کیمیاگری) پلاتین

مترادف هاویرایش

[۱]:

مربوطویرایش

نمادهای سیاره ای
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·