ing, ing، ing, -ing-، ing., ing., و -ïng را هم ببینید.

انگلیسیویرایش

اشکال دیگرویرایش

تلفظویرایش

پسوندویرایش

-ing


  1. پسوند ساخت مضارع استمراری از افعال انگلیسی
    playing
  2. پسوند ساخت اسم غیرقابل شمارش از کلمات مختلف برای اشاره به اسم جمع چیزها
    roofing
نکات کاربردیویرایش
مترادفویرایش
هم‌خانوادهویرایش
ترجمهویرایش

مرتبطویرایش

  • (اسم جمع): work

فرانسویویرایش

ریشه‌شناسیویرایش

از انگلیسی.

تلفظویرایش

پسوندویرایش

الگو:fr-suffix

  1. برای ساخت اسم فعلی از فعل‌ها