آلمانیویرایش

اسمویرایش

Auge خنثی (جمع Augen)

  1. چشم