انگلیسیویرایش

حرفویرایش

B حرف بزرگ (حرف کوچک:b)

  1. دومین حرف الفبای انگلیسی‌.