باز کردن منو اصلی

آلمانیویرایش

اسمویرایش

Erwartung مونث

  1. انتظار، توقع